Privacy-beleid OPOA

Het College van Bestuur stichting OPOA is eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen en medewerkers op de openbare basisscholen. 

Op de OPOA scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding. In de Privacy-verklaring OPOA leest u voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

Privacy-beleid OPOA

In het Privacy-beleid OPOA staat aangegeven hoe stichting OPOA omgaat met (het beschermen van de) privacy. Het privacy-beleid maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van OPOA. 

Privacy-rechten

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kinder(en) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Deze en andere rechten staan opgenomen in het Privacy-beleid OPOA en in de Procedure privacy-rechten.  

Klik hier voor het Privacy-beleid OPOA 

Klik hier voor de Privacy-verklaring OPOA

Klik hier voor de Procedure privacy-rechten OPOA

Gebruik van beeldmateriaal op school

De OPOA scholen vragen bij de inschrijving van een nieuwe leerling om toestemming om beeldmateriaal of persoonlijke informatie van leerlingen voor een specifiek doel te gebruiken. Deze toestemming geldt voor de duur van de schoolloopbaan van de leerling. Via de schoolgids/schoolwebsite wordt u jaarlijks herinnerd aan de door u gegeven toestemming, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik en het intrekken van uw toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Meer informatie hierover is te vinden in het Privacy-beleid OPOA.   

Verstrekken van gegevens aan derden

Als de wet dat verplicht kan de school/het bevoegd gezag de persoonsgegevens (informatie over een persoon) aan derden geven. Dit wordt wettelijke grondslag genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de jaarlijkse gezondheidscheck van de Jeugd Gezondheidsdienst (JGZ/GGD). Voor meer informatie over deze wettelijke grondslag verwijzen wij u naar de website van de GGD: https://www.ggdtwente.nl/over-de-ggd/privacy

Het geven van persoonsgegevens aan een derde is ook mogelijk als de betrokkene hiervoor aan de school/het bevoegd gezag toestemming geeft. In alle andere gevallen gaat OPOA/gaan de OPOA scholen terughoudend en op correcte wijze (volgens het Privacy-beleid OPOA en de AVG privacywetgeving) met dergelijke verzoeken om.