Schoolplannen OPOA basisscholen 2019-2023

Elke basisschool heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staat dat het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder geval het volgende bevat:

Het onderwijskundig beleid: hier omschrijft de school hoe ze de onderwijsdoelen van het ministerie invult en wat zij daar eventueel zelf aan toevoegen. Daarnaast staat er in het onderwijskundig beleid welke sfeer er op de school heerst, op welke manier er les wordt gegeven, hoe de school zorgt voor een veilige omgeving en welke ondersteuning de school geeft aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.  

Het personeelsbeleid: hier omschrijft de school hoe het personeel bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om scholing en begeleiding van leerkrachten en ondersteunend personeel en de eisen waar zij aan moeten voldoen, de regels voor het personeel die bijdragen aan goed onderwijs en de manier waarop leerkrachten in de les omgaan met kinderen en lesgeven.

Onderwijskwaliteit: de manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert: hier omschrijft de school hoe het onderwijs op de leerling wordt afgestemd, zodat ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en geen achterstand oplopen. Tot slot beschrijft de school hier welke verbeteringen er nodig zijn in het onderwijs en op welke manier zij deze verbeteringen willen doorvoeren.

Bijlage: Handboek Kwaliteit OPOA

In het schoolplan staat ook informatie genoemd van aanvullend beleid: zoals het beleid rondom sponsoring of de invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool.

Voor meer informatie over de schoolplannen verwijzen wij u naar de website van onze scholen. 

 www.opoa.nl/scholen.html

Bron: www.ouders&onderwijs.nl