Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs

Leerlingvolgsysteem en Cito
In groep 8 zal een definitieve schoolkeuze moeten worden gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Gedurende de basisschooljaren is door middel van het leerlingvolgsysteem met daarbij in groep 7 en 8 respectievelijk de Cito-entreetoets en de Cito toets, bij de leerkrachten een goed beeld ontstaan van de studiemogelijkheden van uw kind. Samen met u zal worden bekeken of het beeld inderdaad klopt en zal worden gezocht naar goed en passend vervolgonderwijs.

PO-VO
Stichting OPOA neemt deel aan het PO-VO overleg (PO = primair onderwijs, VO = voortgezet onderwijs) in samenwerking met OSG Het Erasmus. De leerkrachten van de groep 8 van onze basisscholen houden bijeenkomsten met de leerkrachten van de onderbouw uit het voortgezet onderwijs. Het overleg is bedoeld om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kijk voor meer informatie over Het Erasmus: www.het-erasmus.nl