Openbaar onderwijs: voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk

De openbare scholen in Almelo vinden het aanleren van vaardigheden als rekenen, taal, lezen en schrijven zeer belangrijk. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Ook de creatieve vakken en de hulp aan individuele leerlingen krijgen ruime aandacht.
Maar onderwijs geven is meer. De scholen leren de kinderen om te gaan met de waarden en normen die van groot belang zijn in de samenleving: tolerantie, respect en solidariteit. Deze ideeën vindt u terug in de manier waarop onze medewerkers met de kinderen, de ouders en met elkaar omgaan. Dat ziet u ook aan de inhoud van de lessen en de boeken of methoden die gebruikt worden.

Afspiegeling van de samenleving
De kinderen, ouders en leerkrachten hebben verschillende en eigen opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de samenleving. Onze scholen schenken uitgebreid aandacht aan deze uiteenlopende denkbeelden en meningen.
Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing worden niet verzwegen, maar worden gebruikt als een van de uitgangspunten voor het openbaar onderwijs: zo leren kinderen respectvol met elkaar omgaan. Alle kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat het onderwijs levendig en kleurrijk is. Daarmee zijn de openbare scholen de samenleving in het klein een een afspiegeling daarvan.

Nieuwsgierig naar onze scholen? Maak vrijblijvend een afspraak met de schoolleiding voor een uitgebreide rondleiding!