Beleidsmap OPOA

Met de overgang naar de nieuwe bestuursvorm Raad van Toezicht is het noodzakelijk om de beleidsstukken van OPOA hierop aan te passen. Tegelijkertijd wordt bekeken of er verdere wijzigingen nodig zijn en vindt er waar nodig een evaluatie plaats. 

Na deze up-date zullen de beleidsstukken op deze pagina geplaatst worden.  Bij een aantal beleidsstukken is de aanpassing al doorgevoerd.