Zoeken
  
De Hagedoorn
De Bonkelaar
Bestuur
Strategisch beleidsplan
Roets impressie
Stapvoorde impressie
Twijn impressie
Kubus impressie
Het Palet impressie
Oosteres impressie
Tandem impressie
Kunstmagneetschool impressie
Stafbureau
Directeuren
GMR/MR
Ouderraad
De Kunstmagneetschool

De Kubus

Roets
De Stapvoorde
De Tandem
De Twijn
De Weier
De Windhoek
Het Palet
De Oosteres
OPOA scholen
Over OPOA
Virtuele toer
Nieuws
 

 SBO De Oosteres

 Openbare school voor speciaal basisonderwijs
 

 

'De Oosteres' is een school voor speciaal basisonderwijs. Op deze school zitten kinderen, waar een gewone basisschool geen goed aanbod voor heeft, maar de problemen zijn niet zo groot dat ze naar een speciale school moeten.

De kinderen gaan na 'de Oosteres' meestal naar een school voor beroepsonderwijs (VMBO of praktijkonderwijs).

De minimumleeftijd van de kinderen is 6 jaar.

Het schoolgebouw bestaat uit tien leslokalen, praktijkruimtes (keuken, handvaardigheidsruimtes), een computerlokaal, een gymzaal en een boerderij- en tuinencomplex, een eigen speelterrein en een eigen trapveld en boomgaard.

 

De oorsprong van deze school is gelegen in de Nederlandse vernieuwingspedagogiek. Daarbij horen namen als Kees Boeke, Jan Ligthart en Theo Thijssen. 

 

'De Oosteres' kent een actieve ouderraad. Daarnaast helpen veel ouders mee bij allerlei activiteiten binnen de school. Het team grote waarde aan een goede communicatie met en voorlichting aan de ouders. Er worden spreekavonden, kijkavonden en huisbezoeken georganiseerd. Daarnaast zijn er, als ouders daarom vragen, vele mogelijkheden voor informeel contact.

Elke directielid en teamlid beseft de speciale zorgen die ouders voelen bij de leerlingen, die 'de Oosteres' bezoeken. Dat vertalen wij ook in extra zorg voor de omgang met U als ouders en voor de opzet van ons onderwijs. 

‘De Oosteres’ doet mee aan projecten, zoals 'de Academische Opleidingsschool', waarin wordt samengewerkt met de Hogeschool 'Edith Stein', het ROC van Twente en de Universiteit Twente.

Voor kinderen, die nog geen zwemdiploma A hebben, worden zwemlessen verzorgd.

 

Algemene informatie:

Directeur: dhr. L. Huisman

Adres: Winkelsteeg 6, 7607 AT Almelo. Tel: 0546-813085. Email: info@oosteres.nl. Internet: http://www.oosteres.nl

 

TIP: Klik hier Google mapsom naar www.google maps te gaan. Voer het adres van de school in voor een
Street View.

 

 

Powered by Klaskompas