Vacature lid Raad van Toezicht stichting OPOA

 

Stichting OPOA zoekt m.i.v. oktober 2018 een lid Raad van Toezicht.                                                

De Raad van Toezicht komt minimaal 6 x per jaar bijeen om te vergaderen. Honorering vindt plaats op basis van de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI), zijnde     € 2.500 per jaar voor een lid Raad van Toezicht. De reiskosten worden voor een bedrag
van € 0,19 vergoed. 

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmaal een herbenoeming. 

Voor meer informatie zie het Functieprofiel


De gespreksronde vindt plaats op
dinsdag 6 november (vanaf 19.00 uur). 

Voor meer informatie over stichting OPOA kunt u contact opnemen met dhr. Arie Kraak (voorzitter College van Bestuur) via e-mail: a.kraak@opoa.nl

Voor meer informatie over de Raad van Toezicht OPOA kunt u contact opnemen met
dhr. Jan Peter Wassens (voorzitter Raad van Toezicht) via e-mail: jpwassens@ziggo.nl

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot en met 26 oktober 2018 richten aan:
Bestuur OPOA, Sluiskade Zuidzijde 187, 7607 XT Almelo of per mail: secretariaat@opoa.nl

Ons kantoor is tijdens de herfstvakantie (22-26 oktober a.s.) telefonisch niet bereikbaar.


Uw kind wordt 4 jaar? Kom eens kijken op onze scholen!

In maart hebben onze OPOA scholen de open dag gehouden. Een open dag is een goed moment om de basisscholen te bezoeken en de sfeer op te snuiven.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om een kijkje te komen nemen?

Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander moment een bezoekje te brengen. Maak dan een afspraak met de schoolleiding op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren.

Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden op de school van uw keuze? Dit is van belang voor de scholen. Zo weten de scholen op tijd hoeveel (nieuwe) groepen en leerkrachten er in het nieuwe schooljaar nodig zijn. U hoeft niet te wachten met aanmelden tot het moment dat uw kind vier jaar wordt. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de school. 

In de bijlage geven wij als stichting OPOA aan waarom u vooral op onze scholen een kijkje moet komen nemen! tekst open dagen 2018 Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.