Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie. 

Obs De Kubus is een Gezonde school!

OBS de Kubus heeft vorige maand het vignet Gezonde School primair onderwijs behaald. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet laat de school zien dat ze de gezondheid van de leerlingen en medewerkers belangrijk vinden.

Directeur Willem-Jan Somsen en sportcoördinator Dennis Paalman van OBS de Kubus zijn er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo van de Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school werkt aan de gezondheid van onze leerlingen!”

Veel scholen werken aan de gezondheid van hun leerlingen. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Wij hebben aandacht voor onze omgeving, besteden in ons onderwijs aandacht aan gezondheid en hebben de aandacht voor gezondheid vastgelegd in ons beleid, zoals het schoolgruiten. 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl.

OBS de Kubus heeft speciale aandacht voor het thema Sport en Bewegen. Hiervoor zetten zij diverse activiteiten in: Alle leerkrachten zijn bevoegd om lessen bewegingsonderwijs te geven en werken volgens een methode die is vastgelegd in het eigen vakwerkplan. Daarnaast biedt de school binnen de verlengde schooldag diverse sport en beweeg activiteiten aan voor de kinderen. Hierin wordt samengewerkt met de Schoolsportvereniging van Sportbedrijf Almelo. Verder neemt de school structureel deel aan verschillende sporttoernooien.

Meer weten over het vignet Gezonde School? kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Succesvolle debatteerwedstrijd in het nieuwe stadhuis

Tijdens de openingweek van het nieuwe stadhuis vond ook de debatteerwedstrijd voor de groepen 8 basisscholen Almelo plaats. De opening werd verzorgd door burgemeester Hermans.

Er werden twee vormen van debatteren gehanteerd: ‘debatteren in een groep van drie leerlingen’ en de ‘balloon-debate’. Dit jaar was er voor het eerst sprake van een wisseltrofee beschikbaar gesteld door de gemeente Almelo: twee prachtige kunstwerken gemaakt door Randy van Lingen. Verder kregen alle deelnemers een gelimiteerde special edition usb stick. 

Er zijn twee spannende finaleronden gespeeld, waarbij uiteindelijk De Windhoek het onderdeel debatteren in een groep van drie, en Het Palet het onderdeel balloon-debate heeft gewonnen. Het niveau van beide onderdelen was dit jaar enorm hoog. De jury gaf vaak terug  dat ze appels met peren moest vergelijken.

De wedstrijd is nog te bekijken op  de website van de gemeente Almelo via onderstaande link http://player.companywebcast.com/gemeentealmelo/20150527_1/nl/player

 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Kom kijken op een van onze basisscholen

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Kom dan eens een kijkje nemen op een van onze basisscholen. Onze directeuren maken hiervoor graag tijd voor u vrij. Indien u een afspraak maakt met de schoolleiding wordt u op uw gemak rondgeleid en uitgebreid geïnformeerd.

TIP: nu al nieuwsgierig? Kijk eens bij 'virtuele toer' bij de pagina scholen. Hier vindt u een introductiefilmpjes van een aantal van onze scholen en krijgt u al een goede indruk.

Heeft u een keuze gemaakt? Hier kunt u een inschrijfformulier downloaden, in te leveren bij de schoolleiding. - inschrijfformulier OPOA versie feb 2015 - 

Invalleerkrachten gezocht

Neem contact op met dhr. Jan van der Werf (0546-544706/ j.vanderwerf@opoa.nl ) / di-wo-do-vr bereikbaar) of kijk voor meer informatie onder het kopje medewerkers.