Vacature directeur obs De Weier

Het bestuur van stichting OPOA zoekt per 1 augustus 2017, of zo mogelijk eerder, voor obs De Weier een enthousiaste 

DIRECTEUR (1,0 fte)

verbindend - inspirerend - ondernemend

 

Klik op de bijlage voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure: functieprofiel 

 

****

Uw kind wordt 4 jaar? Kom eens kijken op onze scholen!

In maart houden onze OPOA scholen weer open dagen. Een goed moment om de basisscholen te bezoeken en de sfeer op te snuiven. Op de websites van de scholen is meer informatie over de open dagen te vinden.

Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander moment de school te bekijken. Maak dan een afspraak met de schoolleiding op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren.

Wilt u uw kind vóór 1 april 2017 aanmelden op de school van uw keuze?

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.