Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Vanwege de zomervakantie is ons kantoor gesloten van maandag 25 juli tot en met maandag
22 augustus a.s. 

Voor het melden van storingen of calamiteiten op een van onze scholen kunt u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente Almelo. Op werkdagen te bereiken op 54 14 59. Buiten kantooruren te bereiken op 06-53 25 52 76. 

Voor het melden van glasschade kunt u contact opnemen met de Glasservicedienst, te bereiken op nummer 0800 -02 26 100.

Voor vragen over uw salaris of bijvoorbeeld het invullen van een werkgeversverklaring kunt u bellen met ons administratiekantoor ObT te Borne, telefoonnummer 074-26 50 650.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Gezocht: groepsleerkrachten! Minimale wtf 0,6

Voor het komende schooljaar werkt OPOA aan de invulling van een eigen flexibele 'schil' t.b.v. de vervanging van de afwezigheid van leerkrachten. 

Wij bieden:

  • een tijdelijk dienstverband met mogelijk uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd
  • een vaste 'stamschool'
  • professionele ontwikkeling en/of begeleiding 

Geinteresseerd? Bekijk de volledige tekst van de vacature groepsleerkrachten. Reageren kan tot uiterlijk 22 augustus a.s. via mail: j.vanderwerf@opoa.nl (OPOA afdeling P&O).  

Uw kind wordt 4 jaar? Kom eens kijken op onze scholen!

In maart jl. hebben de open dagen op onze scholen plaatsgevonden. Bent u niet in de gelegenheid geweest om onze scholen te bezoeken? Maak dan een afspraak met de schoolleiding op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren. 

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.