Uw kind wordt 4 jaar? Kom eens kijken op onze scholen!

In maart jl. hebben de open dagen op onze scholen plaatsgevonden. Bent u niet in de gelegenheid geweest om onze scholen te bezoeken? Maak dan een afspraak met de schoolleiding op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren. 

Step!: nieuwe naam Hagedoornschool en Kunstmagneetschool

Per 18 maart gaan de voormalige openbare basisscholen Hagedoornschool en Kunstmagneetschool samen verder onder een nieuwe naam: Step!

De naam Step! staat voor beweging: vooruitgang. Maar ook voor vastberadenheid, getoond door het uitroepteken achter de naam.  Op de basisschool Step! wordt toekomstgericht en modern basisonderwijs gegeven. Binnen stiching OPOA is Step! een van de ICT-pilotscholen, waar de kinderen het werken met moderne chromebooks en tablets combineren met de meer traditionele onderwijsleermiddelen. 

Step! staat voor onderwijs aan kinderen in een multiculturele samenleving, waar respect voor elkaar, begrip en samenwerking van groot belang zijn. 

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje! U bent van harte welkom.
U kunt contact opnemen met de schoolleiding (tel.: 0546-538888/e-mail: directie@stepopoa.nl) om een afspraak te maken op een geschikt moment. 

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.