Raad van Toezicht stichting OPOA

Stichting OPOA heeft als bestuursvorm het Raad van Toezicht model. Een raad van toezicht heeft als intern toezichtsorgaan een aantal specifieke taken en bevoegdheden, zoals het toezicht houden op het beleid en het functioneren van het college van bestuur en de algemene zaken binnen de stichting. 

De Raad van Toezicht stichting OPOA bestaat uit de volgende leden:

  • De heer J.P. Wassens (Jan Peter) / voorzitter
  • Mevrouw D.A. Verbaan (Diane)
  • De heer J.W. Kromdijk (Jan Willem)
  • De heer B. Sauer (Berno)
  • Mevrouw M. Diepman-Logtenberg (Marian)

 

Rooster van aftreden

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.  Aftreden geschiedt volgens het door de raad van toezicht opgestelde rooster van aftreden.

Rooster van aftreden