Aantal leerlingen

Per 1 oktober 2017: 2629 leerlingen 

Per 1 oktober 2016: 2766 leerlingen

Per 1 oktober 2015: 2832 leerlingen 

Per 1 oktober 2014: 2765 leerlingen

Personeel

Per januari 2016 telde OPOA 275 medewerkers (199,2 fte) exclusief vervangend personeel:
71 fulltime en 204 parttime.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar leeftijdscategorie en een verdeling van het aantal mannen en vrouwen. 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal
15 tot 25 jaar 4 0 4
25 tot 35 jaar 55 11 66
35 tot 45 jaar 37 9 46
45 tot 55 jaar 49 8 56
55 tot 65 jaar 76 26 102
65+ jaar 0 0 0
Totaal 221 54 275