Aantal leerlingen

Per 1 oktober 2019: 2464 leerlingen

Per 1 oktober 2018: 2541 leerlingen

Per 1 oktober 2017: 2629 leerlingen 

Per 1 oktober 2016: 2766 leerlingen

Personeel

Per september 2018 telde OPOA 274 medewerkers (201 fte) exclusief vervangend personeel:
81 fulltime en 193 parttime.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar leeftijdscategorie en een verdeling van het aantal mannen en vrouwen. 

Leeftijdscategorie Totaal
0 tot 25 jaar 12
25 tot 35 jaar 68
35 tot 45 jaar 70
45 tot 55 jaar 36
55 tot 65 jaar 85
65+ jaar 3
Totaal 274